Creu Coberta

El nostre eix comercial forma part del conjunt d’eixos comercials de la ciutat de Barcelona i és membre de la Fundació Barcelona Comerç.

Des d’aquest web esperem fer-vos arribar tota la nostra informació, activitats i descripció dels establiments comercials que formen part de l’Associació de Comerciants de Creu Coberta.

Web Facebook  |  Twitter  |

Tweets por el @CreuCobertaShop.