Edat Antiga

Fins el 476 dC.

• Cultura Cardial del primer Neolitic
Mina de Jaspi a Montjuïc - 5.500 anys
• Megalitisme - Vas campaniforme
Dolmen de Montjuïc (L´Avenç - num. 15 - 1883 - Font digitalitzada)
• Segle XV aC. Primers pobladors Indoeuropeus
• Fenicis Segle XI a VIII aC. +/-
• Celtes Segle VIII aC.
• Grecs Segle VI aC. - Etruscos
• Cartaginesos Segle IV aC.


Ibers Laietans - (De Blanes al Llobregat - Vallés +/-)
• Població: Uns 27.000 habitants - segle III aC.
Albabet Ibèric Nord Oriental (Dual - Despress, no Dual - Greco Ibèric)
• Segles VI al II aC. +/- (Plenitut)
• Sense escultures - Espases cèltiques - Tumuls i esteles funeraries petites - Decoració ceràmica geomètrica
• Moneda: Dracma amb inscripció "Barkeno" Segle III aC. - Laiesken (Posible ciutat "Laie")

Por maritim de Barkeno, Montjuïc - Riu Lloblegat
• Jaciment Carrer Bassegoda, 12

• Jaciment Santa Maria de Sants

• Jaciment Avinguda Madrid


• Segle II aC. Romans
• Segle I-II dC. Cultura Llatina
• 303 a 317 dC. Persecució de cristians per Dioclecià. Posible origen de Santa Maria de Sants. (Diuen que van morir molts martirs i van ser enterrats a Sants, i per aixo el nom. No provat) (Font: Consueta de Sants, 1851)
• 476. Caiguda del Imperi Romá

• Jaciment Carrer Begur, 42
• Jaciment Carrer Joan Güell
Jaciment Mil·liari d´HostafrancsFonts

Consueta de Sants 1851 (Arxiu de Sants)
Ràtzies Musulmanas
Viquipedia - Laietans
Ibers
Prehistoria
Mes Prehistoria a fons