Edat Mitjana

Fins el 1492

476 dC. - Caiguda del imperi Romá
415 Visigots - 716 fi dels Visigots
717-718. Barcelona és conquerida per l'Islam, fins al 801 (83 anys)Bera (Berà, en català), d'origen franc-visigot, va ser el primer comte de Barcelona. Va governar la mateixa des 801-820.
• 810. Frontera del Llobregat - Castell del Port
Existencia de terrenys jueus a Montjuïc. La Terra de Maior, la Habitación de Bona Isaac, las viñas de Vives Boca Doca, l´alou de Benvenisti. (Alou = Alodio. Terreny en propiedat, lliure de carregues señorials)
Any 986. Existencia de la Ermita de Sant Julià, citada en un document de l´epoca.
• Incursions musulmanes al estiu - Segles IX a XII - Destrucció.. ( Ràtzies)
• Primer document de Santa Maria de Sants, a l´any 991 - Posible noticia d´esglesia a Sants, al 760 (Quina noticia?)
Primera esglesia de Sants (1 de 4). Sembla que al voltant d´una a tres masies. (Pendent.. ?)• 1020 Santa Maria de Sanctis - Vila de Sants
• 1073. Primera constància documental de la Torre de vigilància de Montjuïc.
• 1188 Sants tenia Prior i Suprior - Esglesia del Pi, ja tenia "Parroco"
• 1211. El rey Pedro II otorga privilegios a los moleros de Montjuïc
• 1260. Primers asentaments extramurs de la ciudat, una vegada allunyat el perill de les incursions musulmanas.
• Noticias de la capella de Sant Ferriol. En el año 1288 hasta el Siglo XVII que quedó en ruinas.
• Sants Hospital de peregrins (Data?)
• En temps de Vicente Ferrer (Visqué: 1350 a 1419), fou reclusió de dones - Convent Santa Maria Magdalena - Monjes Benedictines. (Data?)
• 1313 - Se construye la capilla de Sant Bertran.
• 1348 Peste Negra (12 onades, fins segle XV)
• 5 de agosto de 1391. Es atacat el barri del Call (Comunidad judia)
• Terratremol del 2 de febrer de 1428
• 1462-1472 Guerra Civil - Pau de Pedralbes
• 1492. Descobriment d´AmericaFonts

Monitor Parroquial de Sants - 1851 - A. Casanovas PREV.