Edat Moderna

Fins el 1789

• 1492 - Descobriment d´America
• 1641 Batalla de Montjuïc (Guerra dels Segadors)
• 1652 Felip IV - Sants - Capella invocació Nostra Senyora de Mon
• 1697 Esglesia de Sants - Es fa servir com a diposit de pertrechos - Duc de Baldoma
• Anelles per barcas, al peu del Santuari de Nostra Senyora del Port - 1700 +/-• 1705 Batalla de Montjuïc (Guerra de Sucesión)
• 1712. 155 animas i 39 cases
• Campament a Sants de Comandament Borbonic - Setge de Barcelona
• 1727. 160 animas i 43 cases
• 1732. 183 animas i 56 cases
• 1741. 225 animas i 73 cases
• 1752. Nova Carretera reial, despress de la guerra de Portugal
• 7 anys sense ploure (Sequera d´Urgell- Data?)
• 1780. 572 animas i 145 cases
• 1789. Revolució Francesa


Fonts