jardins

Inauguració 20-08-2016 - 760 metres; 31.300 metres quadrats - 22.2 Milions/€.

Incidències: De mes d´un mes: Escales mecàniques; Brutícia; Gossos deslligats; Persones; Parterres en mal estat, per desprotecció i mal muntats (Parterres protegits estan perfectes); manca 25 peces de mobiliari i en augment. No vigilat. Al ritme actual, a l'estiu estarà el doble o triple malament, i més car de reparar. És una pena, i per això aquesta crida d´atenció inicial.

Data actual: Decembre, 2016. Més de 25 incidèncie

Un jardiner informa: Hiedras plantades fora de temporada, per fer la foto d'inaguració.


Un parterre fet malbe ja avans de l'inaguracio