Casa del Relotge

Avans Cal Mengala, Cal Dimoni. A al Plaça de Málaga, actualment, Plaça Bonet i Muixí

Sense data de construcció, no es coneix el seu passat exactament.

Posible antiga residencia d´un senyor feudal, a un edifici mes gran, avui inexistent, i lo que queda fou la casa del masover.

 

Torre del Relotge

relotge