Allotjament     Serveis     Oci     Historia 
 
Jardins de la Rambla de Sants

Foto
Gener 2017
Fotos d'incidencies

FotoDesembre 2016
Fotos d'incidencies

Premsa

Senyals

 

Informes Queixes Vegetació Premsa

Jardins de la Rambla de Sants


Inauguració 20-08-2016 - 760 metres - 31.300 metres - cuadrats - 22.2 Milions de €
Planol Rambla Sants

Incidències: De mes d´un mes: Escales mecàniques; Brutícia; Gossos deslligats; Persones; Parterres en mal estat, per desprotecció i mal muntats (Parterres protegits estan perfectes); manca 25 peces de mobiliari i en augment. No vigilat. Al ritme actual, a l'estiu estarà el doble o triple malament, i més car de reparar. És una pena, i per això aquesta crida d´atenció inicial.

   Blog de la Rambla de Sants

Zones - Informació

Zona 1 - Riera Blanca / Costat muntanya

Final passeig Hiedra Parterre Parterre Gos Mirrador Ascensor Parterre

  • Data: Gener, 2017
  • Especies i Parterres: 5 Especies / 3 Parterres + 1 lateral
  • Vegetació sense identificar: 4
  • Incidències: 3 (Petites) - Parterres i petita llum fossa (Mirador).
  • Problemes: Parterres s'espatllen per desprotecció (Diner present i futur mal gastat. Manca tanca, de protecció)
    • Tanca evita gossos, persones, perdua de terra, menys bruticia futura
  • Nota (De 0 a 10): 8
Zona 2 - Carrer Antoni d'Capmany - Carrerascandi - Rambla Badal / Costat muntanya
Foto
xx-xx-2017 - 01 - XXXX en mal estat Resolt:  

A la zona 01 ni ha tal

 

Zona 3 - Carrer Antoni d'Capmany - Tinent Flomesta
Foto
xx-xx-2017 - 01 - XXXX en mal estat Resolt:  

A la zona 01 ni ha tal

 

Zona 4 - Carrer Antoni d'Capmany - Sant Medir - Pavia
Foto
xx-xx-2017 - 01 - XXXX en mal estat Resolt:  

A la zona 01 ni ha tal

 

Zona 5 - Carrer Sant Jordi - Jocs Florals / Costat muntanya
Foto
xx-xx-2017 - 01 - XXXX en mal estat Resolt:  

A la zona 01 ni ha tal

 

Zona 6 - Riera Blanca / Costat mar
Foto
xx-xx-2017 - 01 - XXXX en mal estat Resolt:  

A la zona 01 ni ha tal

 

Zona 7 - Rambla Badal / Costat mar
Foto
xx-xx-2017 - 01 - XXXX en mal estat Resolt:  

A la zona 01 ni ha tal

 

Zona 8 - Carrer Burgos
Foto
xx-xx-2017 - 01 - XXXX en mal estat Resolt:  

A la zona 01 ni ha tal

 

Zona 9 - Metro Mercat Nou -Riera de Tena
Foto
xx-xx-2017 - 01 - XXXX en mal estat Resolt:  

A la zona 01 ni ha tal

 

Zona 10 - Carrer Llocs Florals / Costar mar - Finlandia
Foto
xx-xx-2017 - 01 - XXXX en mal estat Resolt:  

A la zona 01 ni ha tal

 

 

Logo

OrganigramaOrganigrama

Queixes

Fono

CartellVegetació (24)